Podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 GDPR je za spracovanie vašich údajov zodpovedná spoločnosť CoIS s.r.o.. Účelom spracovania je umožniť komunikáciu strán v spoločnom záujme, pričom súhlas je právnym základom spracovávania. Žiadne údaje sa neprenesú tretím stranám. Ak chcete, môžete okrem iného uplatniť práva na prístup, opravu a vymazanie, ako je vysvetlené v dodatočných informáciách, ktoré sú k dispozícii na „dodatočné informácie“, a to zaslaním e-mailu na adresu info@soiree.sk